Ryczałt

Dzięki zdobywanemu przez lata doświadczeniu nasze biuro rachunkowe w Szczecinie proponuje obsługę wszystkich form opodatkowania, stosowanych w polskich przedsiębiorstwach. W ramach tego typu usług znajduje się także ryczałt ewidencjonowany.


Obejmuje on podatek dochodowy, uzależniony wyłącznie od osiągniętego przychodu. To oznacza natomiast, że nie wymaga on ustalania kosztów prowadzonej działalności gospodarczej ani rzeczywistych dochodów. Dlatego też forma ta jest szczególnie atrakcyjna dla niewielkich firm, jak również tych, które dopiero zaczynają swoją działalność.


Ryczałt ewidencjonowany może być wykorzystywany przez następujące przedsiębiorstwa:

  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne i partnerskie (wspólnikami muszą być osoby wykonujące wolny zawód),
  • osoby fizyczne, prowadzące indywidualną działalność gospodarczą.

Niezależnie od tego, do której z powyższych grup zalicza się dana firma, jej obrót w roku poprzedzającym nie mógł przekroczyć równowartości 150 000 EUR.

Dokładne przepisy, dotyczące ryczałtu ewidencjonowanego określone są w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (rozdział 2.).

Taka forma opodatkowania jest chętnie wybierana przez właścicieli firm, którym szczególnie zależy na jak najwyższej rentowności przedsiębiorstwa. Stawka podatku zależy wyłącznie od wysokości przychodów, dlatego też im mniejsze są koszty samej działalności, tym wyższy staje się faktyczny dochód, przy uzyskaniu takiej samej wysokości podatku.

W naszym szczecińskim biurze rachunkowym prowadzimy całą niezbędną dokumentację dotyczącą ryczałtu ewidencjonowanego. Jednocześnie gwarantujemy pełną poufność w zakresie obrotu dokumentami księgowymi, płacowymi i innymi.


Do zakresu świadczonych przez nas usług zaliczyć można między innymi:

  • sporządzanie sprawozdań i deklaracji do NBP,
  • GUS i innych instytucji,
  • wystawianie faktur,
  • reprezentowanie przed organami administracji państwowej,
  • wprowadzanie dokumentów do ewidencji podatkowej,
  • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
  • i wiele innych.

Zawsze dbamy

O naszego klienta

MICRA Biuro Rachunkowe Agnieszka Braszka Kuberska | NIP: 8512009451, REGON: 811793375
al. Bohaterów Warszawy 89/U3 70-343 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | tel. kom.: 791-147-779, e-mail: agabraku@tlen.pl micra@ksiegowyszczecin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone